glt_zz

Bilferga "Glutra" er dykkerundersøkt  av Abyss om det var skader i forbindelse med at ferga slet fortøyninger og kom i drift lørdag 5. februar i storm. Undersøkelsene viser at den heldigvis ikke har berørt bunnen på sin ferd over Dalasundet.
glt_1
"Glutra" har ikke berørt bunnen og er skaderfri undervanns opplyser Abyss til BN.
glt_2
Ifølge havnevaktsentralen er dette fergas tilnærmede ferd fra Kl 06:30 den 5. februar. Den holdt på å ende i Skorpalandet. Abyss sin "Fosnakallen" var tilstede etter få minutter og holdt ferga fra land til NSSR og større fartøy kom til assistanse.