ung_zzz

Den av riksantikvaren vernede redningskrysseren "G. Unger Vetlesen" som Reidar Berge kjøpte og bragte til Nordmøre  for en tid tilbake, blir turistskip i Bø i Vesterålen. Det skal opprettes en stiftelse som skal drive turistkjøring med den flotte skøyta som er i orginal stand fra 1968.
ung_1
Reidar Berge sin "G. Unger Vetlesen" skal til Vesterålen som turistbåt, skriver bladet Vesterålen. Om Berge har solgt båten vet vi ikke i skrivende stund.Bladet Vesterålen