bren_zzz


Norge er et land langt mot nord. Vi strever med fyring ennå i slutten av mars. Når våren kommer, er det å begynne å sage véd til neste vinter.

bren_1
Det kjøres stadig fram brensel,- sier Egil Nilsen på Outlet. 39,- krona sekken får vi høre.