frid_zz

Det er voldsomme mengder vann som kommer ned om dagen.
frid_1
Fra området på gravstedet på Kirklandet der en bekk fra Vardefjellet har tat løp ned på veiene.
frid_2
Enkelte gravlunder er overfylt .
frid_3
Fremdeles pumpes vann ut av kjelleren og oppsamlingsbassenget under krematoriet. Kirka i Langveien lekker også vann ned på klokker og prest.