sel_zz

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre har nå gjennomført sitt årsmøte. Etter åpning og innledning ved formannen, Eirik Barman, ble Thor Olav Olsen valgt som årsmøtets dirigent. Olsen ledet forsamlingen effektivt gjennom årsmøtesakene.

 Foreningen kan se tilbake på et innholdsrikt og spennende år. Gjennom året 2010 har mange interessante foredragsholdere stilt seg til foreningens disposisjon under de åpne møtene som har vært holdt, til å begynne med i Kristiansunds Skipperforeningens lokaler, fra høsten av i festsalen til Odd Fellow. Ut over dette har foreningen arrangert turer til så vel Finnøya/Harøya som til Veiholmen/Smøla, begge plasser med innlagte kulturelle innslag og dyktige lokale guider. Foreningens julemøte ble gjennomført på tradisjonell måte andre torsdag i desember.

Nytt lokale på gateplan i Hauggata 18 har satt preg på høstsesongen 2010 og vårsesongen 2011. Et innholdsrikt bibliotek i et maritimt miljø har blitt oppsøkt av medlemmene, spesielt vellykket har vært ”siste torsdag i måneden” hvor medlemmene har sluppet til med minikåserier om interessante temaer.
sel_1
Det nye styret i Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre:Fra venstre Arild Storvik, Ole Sager, formann Thor Olav Olsen, Jørgen Strand og John Kleivset.(Foto:Hans J. Larsen)

 Som vanlig er det temaheftet – sist år: ”Forlis” – som er bærebjelken i foreningens økonomi.

 Når det gjaldt valg skjedde disse i tråd med valgkomiteens innstilling. Eirik Barman sto på valg som formann, men han hadde frasagt seg gjenvalg.

Valgkomiteen hadde innstilt Thor Olav Olsen med opprykk fra nestformann til formann, hvilket også ble resultatet. Ole Sager er tilbake i styret, nå som ny nestleder, mens Jørgen Strand og John Kleivset fortsetter som henholdsvis sekretær og kasserer. Arild Storvik har også plass i styret, med hovedansvar for de nye lokalene i Odd Fellowbygget.

Åge Pedersen tar nok et år som vararepresentant til styret, og med seg har han Hans J. Larsen.

I ”kaffekomiteen” fortsetter Asbjørn Hansen og Arnfinn Herkedal med Håkon Arnold Pettersen som tredjemann på laget.

Det ble – uten større overraskelser – gjenvalg på Magne Johan Grav som revisor og Kjell Laugtug som vararevisor.

 Som formann i valgkomiteen ble Asbjørn Hansen valgt og med seg har han Arnfinn Herkedal og Per Ove Løkvik.

 Under møtet hadde ”kaffekomiteen” latt vaffelpressa stå og sørget denne gang kun for kaffe som tilbehør til innkjøpte snitter som deltakerne kunne nyte etter et greit gjennomført program.

 Til generalforsamlingen i ”morforeningen” Norsk Skipsfartshistorisk Selskap som avvikles i Haugesund helga 28. og 29. mai innstiller ”Nordmøre” at Thor Olav Olsen går inn som hovedstyrerepresentant med Ole Sager som personlig vararepresentant.
sel_2

 ”Tre alvorlige mænd”: Fra venstre årsmøtets sekretær Jørgen Strand, nyvalgt formann Thor Olav Olsen og Eirik Barman, formann de siste to årene.(Foto: John Kleivset)
sel_3

 Et utsnitt fra årsmøteforsamlingen: Vi ser at Magne Grav i rød genser (revisoren) lytter andektig, mens vararevisor Kjell Laugtug har kulepennen klar. Satser Laugtug på et opprykk mon tro?(Foto: John Kleivset)

 

 

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her