tar_zzz

På Smørholmen utafor Vevang havner mye av taren som taretrålerne høster i skjærgården utafor Nordmøre. Mottaket har vært i drift i over 30 år, og er et mellomlager etter at taren er blitt kuttet opp her. Råstoffet havner i Haugesund for foredling.
tar_1
"Tare Viking" var og leverte i dag. Stasjonen her tar imot 50.000 tonn i året. At stortaren er en viktig ressurs er det i alle fall liten tvil om.  I matvarer brukes det til bakekremer, fruktfyllinger og i ost og meieriprodukter. Det brukes også til så forskjellige ting som sveiseelektroder og papirbestrykning. Dessuten i legemiddel og mot sår, sure oppstøt og betennelser.
tar_2
"Tarebas" kom rett etterpå med sin last fra skjærgården utenfor Nordmøre.