turm_1zz

I dag tror vi det er oppklart hva det merkelige tårnet her ute ved Hustadvika på Smørholmen i opprinnelsen var bygd for.
turm_1
Slik ser dette tårnet ut der det er god utsikt mot havområdene. Man har trodd det er tyskerne som har satt opp dette, men det var satt opp før krigen. Da var det den norske nøytralitetsvakten som brukte dette tårnet. Tyskerne har mest sannsynlig ikke brukt dette, da de hadde MSS (Marinesignalstelle) på Kvitholmen fyr rett utenfor her.
turm_3
Inne i tårnet er det to køyer og vedovn og utkikksvinduer vest, nord og østover kysten.
turm_2
Det er Karsten Lyngstadås( 81) på Vevang som forteller historien om tårnet til Brunsvika net. Flere sambygdinger var på nøytralitetsvakt på Vevang, ved samfunnshuset og noen i overvåkingstårnet på Smørholmen. Han er meget kjent i områdene her, og i handa holder han en del av linsen på Kvitholmen fyr som ble angrepet og ødelagt av engelske fly under forsøk på å slukke alle større fyrstasjoner i februar 1945.