flaatt_xxFlåttsykdom

En ny flåttsykdom sprer seg i Norge. Skogsflåttencefalitt heter den og fører til betennelse i hjernen som du kan få fra det lille krypet. Det ligner influensa med feber, hodepine og muskelsmerter. Det finnes ingen behandling,og en tredjedel av de som får sykdommen dør. Ergo er det ikke bjørn og ulv som er den største fare for folk her i Norge, men den lille djevelen flått som henger i trær og slipper seg ned på pattedyr og folk.
flaatt
Flåtten legger 2000-3000 egg etter den har fått sugd blod. Vi har snakket med folk som sier de må ha på seg regnklær og dekke seg til når de skal i skogsområder, eksempelsvis på østsiden av Averøya ved Avset/Kvernes. Det er helt forferdelig sier en dame til BN.