kirc_xx

Utdrag fra Menighetsbladet i Kristiansund som kom i disse dager.
kirc_1