ern_z

Tekst/foto:  Jarl Arvid Røbech

 Flikking og reperasjoner med sement er noe som hører til der sjøen vasker og sliter år etter år. Her er Ernst Naas nede i Brunsvika i full gang med å reparere båtopptrekksplatten etter flere vintres slitasje. Godt utført arbeide vil nok gi mange års bruk før ny reparasjon må til.
ern_1
Sjøen har gravd ut sementen mange ganger opp gjennom årene. Her holder Ernst Naas nok en gang med å utbedre båtstøa.