sjol_zz_2

Noen sjøfarende med forskjellig på fjorden.
sjol_1
Helge Gjøten fra Futsetra på Bremsnes " driv teenoin framfær lainna". Leppefisk er bra butikk .
sjol_2
"Onarfjell", tanker som går ut i dag.
sjol_3
"Ocean Fighter" nærmest og "Freifaxi" lengst vest.
sjol_4
En brannmann tror vi dette er som kom fra byen på et brett i våtdrakt. Her ved støtta  på Brunsviktaren. Senere kom han opp i Brunsvika og gikk hjem.