berg_z

Flere tyskere i en bil ble berget i dag etter motortrøbbel eller noe i den dur.
berg_1
Hel bilen med sjåfør og "soldater" inn ble lempet opp på bergningsbilen der de effektivt ble transportert til verksted. Ordnung muss schnell sein ! (Foto: Elisabeth Knutsen)