veva_zzzVevang

Det ser ut til av V- merket som er malt på det gamle samfunnshuset på Vevang blir beholdt. Merket kom fram under malerarbeide, og fylkeskonservatoren skal ha vært å sett på tingenes tilstand(?). Merket er det tyskerne som i sin tid malte på veggen i en propagandakrig med de allierte under siste krig. Den tyske forlegningen på Vevang brukte huset antagelig fra 1942. Oppe på batteriet på haugen var det stasjonert ut om lag 105 mann, og tilhørte hæren. (Heeresküstenbatterie 16/976 Vevang)
veva_1
Pr. i dag er huset malt og merket får bestå fra en tid som også inngår i husets historie. Bra og historisk klok avgjørelse etter vår mening.