nord_1_z

Ville dyr begynner å føle seg hjemme nær hus. Bildet her fikk vi fra Nordlandet fra en leser som fikk se 2 hjorter (?) inne ved bebyggelsen.
nord_1
Mulig dette er i Fostervoldsgate ved Melkvikenga. (Foto: Ukjent)