varsel_zz

Teknologien er kommet dit hen at du kan laste ned innstillingen på Stormvarselet på Bjønnahaugen på iPhone og iPad. Dermed har Sitkagranskogen som nå tar nærsmest all innsikt til Stormvbarselet intet å si. For gammelkarrain hjelper det vel ikke med allslags iPhone-greiå. De vil se lysene i all framtid så klart.
varsel