chr_z

En laksefraktebåt overfylte tankene slik at diesel rant på dekk og i sjøen i formiddag.
chr_1
Brannvesenet med absorberende lenser var raskt på pletten. Varabrannsjef Sagen berømmer mannskapet som varslet meget raskt.
chr_2
Mannskapet ryddet dekket selv med oppsugningsbark, men noen ekstra sekker ble hivd ombord til selvhjelp.