fgs_1_xx

Fra klokka 10 er ferga fra Seivika til Tømmervågen i rute igjen etter  at en lastebil med feil på trykkluftbremsene hadde hindret andre biler å passere på dekket. Turen fra byen kl. 08:00 og fra Seivika kl. 08:30 gikk ut.
fgs_1_b
Ferga la til i Seivika etter ruten kl. 09:47.