gaas_xx

Fra torsdag morgen og utover dagen har tusener av gjess trekt sørover langs kysten.
gaas_1
Umulig å anslå hvilke gjess dette er, men de hadde annen lyd enn den tradisjonelle grågåsa.
gaas_2
Svære flokker strevet seg sørover innenfor og utafor holmene på Atlanterhavsveien. Mulig kan dette være gjess som kommer langt nordfra.