bras 2 x

Av Jan Løbersli

Før brannen i 1940, stod det ei fontene i parken. I 1969 eller 1970 lå den på kommunens eiendom på Hagelien. Da var den inntakt og fullt brukbar. I dag står underdelen av fontena på brannstasjonen. Gutten som holdt noen havslanger og hvor vannet kom ut, er borte. Som meg fortalt, ble fontenen gitt til byen i en eller annen anledning. Derfor har det hvert fint om den kom fram i lyset igjen intakt. Gutten står vel i en hage her eller der.
bras 1
Fontenen slik den stod i parken midt i Langveien (Greves Plass).
bras 2
Fontene ble gjenfunnet på Hagelin og bragt til brannvesenets museum.


 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her