Ute ved bergene på bergene ved Nordneset lykt på Hustadvika ligger restene av et prøveprosjekt for bølgekraft som stod her en stund for noen år siden. Et slik anlegg sto også litt lenger nord ved Kråkholmen sør for Smørholmen. Vind og sjø tok knekken på anleggene etter kort tid fortalte folk på tur i dag. Firmaet som prøvde ut systemet skal ha kommet fra Nittedal.
boeye 1
Flere slike bøyer med stenger til generatorer stor utenfor her. Tidligere lå flere bøyer i fjæra på land. Denne flyttet seg 20 meter og langt oppe i gresset ved siste voldsomme storm.
bret 2
Uti her stod prøvebølgekraftverket som ingenting er igjen av.
boeye 2
En uåpnet boks bacalaoboller av portugiusisk eller kanskje spansk herkomts har også funnet veien sjøveien. Kanskje Knut Garshol vet hva dette er for en rett ?