Da er det kommet dit hen at den forlengede rullebane og sikkerhetsområder rundt flyplassen i Kristiansund skal åpnes. Men det gjenstår mye teknisk arbeid ennå. Helt ferdig blir anlegget våren neste år. Voldsomme arbeider er blitt utført hva massetransport angår, og området østover fra byggene er ikke å kjenne igjen. Avinor satsen  rundt 250 millioner her. Det er lokalt næringsliv som har vært den store pådriveren for at beslutningen ble tatt om rullebaneutvidelse. De stilte med hele 50 millioner til prosjektet.
fpk 3
Det er Hæhre A/S fra Vikersund som har stått som hovedentrepenør. Her Gunnar Tørhaug da arbeidet var godt i gang .
fpk 12
Ordfører Per Kristian Øien ser fornøyd ut etter å ha fyrt av første salve 4. februar 2010 i Gløsvåghamrene. Kanskje neste salve blir på Høgset ? ( Foto: Håkon Bloch)
pepso
Da fikk det første flyet som landet en mottaksdusj fra Brann og havarigjengen som alltid er til stede når fly lander og tar av. (Foto: Pepso)
fpk 1
Flyplassen i Kristiansund ble åpnet i 1970 av kronprins Harald som kom med et Fokker Fellowship. (Foto: Ukjent)
fell
F28 Fokker Fellowship fra Braathens S.A. F. E. på Kvernberget i 1976. Det bråkte noe forferdelig i motsetning til dagens maskiner som knapt høres i sammenligning. Et slikt fly styrtet i tett tåke 23.desember 1972 i Asker på tur fra Ålesund til Fornebu. 40 omkom, 5 overlevde.