Viltpåkjørsler på veien  er et alvorlig problem, også her i distriktet. Et firma i Nord-Trøndelag har utviklet et system med sensorer i skogen som registrerer varmen av større dyr som nærmer seg veien. Systemet er koblet til sterke blinkende lys ved veikanten som advarer bilister av dyr nærmer seg veien, slik at farten må settes ned.
paakj 3
Vilt som raser over veien fra skogen fører til mye elendighet og skader . Nå kan kjørende bli varslet av blinkende lys styrt av varmesøkende sensorer. Her et typisk bilde der 8 hjort løper over veien i Halsa. (Foto: Per Einar Ugelstad)
paahj 2
Påkjørsler skjer jevnlig av hjort og rådyr. Her en stor hjort som ble drept av trafikken på veien opp mot Kvernberget flyplass for en tid tilbake. Et system som varsler dyr på vei mot kjørebanen er velkommen.