Outlet på Løkkemyra vis a vis Futurasenteret er i ferd med å pakke sammen. Det er nå opphørssalg på varene som er igjen. Resten av varene skal til avdelingen i Bergen.
opphoerssalg
Kroken på døra for Outlet fra 1. mai.