Da ser vi tydelig konturene hvordag bygget til Jemar Norpower på Sørholmen blir. Bygningen er oppsatt av betongelementer, og står ved en nær loddrett vegg på ærverdige Sørholmen ved innseilingen til havna.
malo 1  b
Litt bryggetakstil på topåpen ble det også tenkt på .Jemar Norpower tenker å benytte bygget til kontorer og opplæringsanstalt for de avanserte produkter innen arbeidsbåter de produserer.