Sikkert lenge etterlengtet; nå får Kristiansund småbåtlag eget drivstoffanlegg ved Småbåtbrygga i Vågen. Det er i samarbeid med Norsk Olje (Esso) at dette nå går i orden. Det er under arbeid en pontong utenfor slik at tilkommelighet for båter skal bli bra.
bensinsmb
Her er tanken på kaia. Om det blir kortautomat slik at andre enn småbåtlagets medlemmer kan fylle diesel er ukjent. Hvis ikke er det jo en slik rett over sundet da.