Redningsskøyta "Sundt Flyer", heimevernsbåten "Magnus Lagabøte", losbåten og Sea King helikopter fra Ørlandet har deltatt i et søk på sjøen ved Brattøya ved Møstavågen og områdene rundt sent i ettermiddag. Noen hadde meldt om å ha sett nørdrakett i området, og det fører alltid til at større operasjon blir iverksatt. Ifølge NRK skal også Røde Kors ha hatt patruljer for å søke turstier på land i tilfelle noen hadde sent opp nødbluss.Ved 19:30 tiden er redningsskøyta på vei inn Sørsundet igjen, trolig etter at intet er funnet. Det er rett som det er at kujoner sender opp slike raketter som fører til kostbare innsatser.
brattoe zz