Denne nøkkelen ble funnet ved Gomalandet gravsted i dag. Nøkkelen er såpass særegen at noen burde kjenne den igjen? Leverer den til politiet om ingen savner den innen rimelig tid. 93641920
clytx ee bn