Vestbase har kjøpt basen i Kristvika på Averøya. Dette omhandler vel 300 mål og endel bygg. Området var eid av Averøy Eiendom A/S, og salgsummen er foreløbig ikke offentliggjort. På industriområdet Hestvikholmen driver i dag Kristiansund Base, og de skal fortsatt være her og vil i framtiden nå leie hos Vestbase. Med dette kjøpet er Vestbase den største forsyningsbasen i Norge i utstrekning, og forholdene ved Hestvikholmene er lagt til rette for betydelige utvidelser.
kristvika
Vestbase har investert i basen her ved Kristvika. Om det blir utvidelse vestover på Vikanholmen og nabostyret rundt dette, eller om Vestbase vil satse her blir vel det store spørsmålet. I alle fall en bra investering for framtiden med dette oppkjøpet.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her