Det er kaos på Dovrebanen etter at et godstog har sporet av på Dombås. Jenbanestrekningen kan bli stengt lenge. Allerede to mil sør for Dombås skal et hjul ha sporet av skinnegangen. Cirka to mil sør for Dombås, ved Brennhaug, er det spor som viser at en hjulgang har gått utenfor sporet. Det 430 meter lange godstoget fortsatte imidlertid videre, inntil lokomotivet fikk motorstopp.
dov
Trekktoget til cargo-Net står avsporet og sperrer alle 4 spor på Dombås. Rett før var E6 over Dovre åpnet for trafikk etter å ha vært stengt grunnet værforholdene.

Frykter store skader

Det er allerede påvist skader på en sporveksel på Dovre stasjon og på en planovergang på strekningen mellom Dovre og Dombås. Jernbaneverket frykter skader på hele strekningen. Dovrebanen er strekningen mellom Eidsvoll og Trondheim, og er 492 km lang. Jernbanen ble elektrifisert i 1970.