Det er store skader på skogen etter orkanen Dagmar som herjet området rett etter julaften i fjor. Det arbeides på spreng mange steder med rydding av trær som har blåst over ende. Mange steder er dette ved vei, men også på steder der bare skogsmaskiner kommer til.
gran 1 bn
Her et område ved tunnelen gjennom Gjemnesaksla mot Batnfjorden som er rasert kraftig.
gran 1
Enkelte plasser her ser det ut som en flymaskin har styrtet inn i skogen. Man regner med at så mye som 150.000 kubikkmetrer skog er ødelagt her i fylket, noe som beregnes til å ta halvannet år å rydde.