Mange er forbandet på alt "frasegslengt" utstyr som brakker og kontainere i Storskarven og ved Reperbanen i Brunsvika. Eierforholdet er nå uklart, da enterepenørfirmaet som hadde alt dette nylig er konkurs. Beboerne vil at dette blir fjernet og sanert fra boligområdet.
rot 1
Her er opphavet til irritasjonen.  Denne samlingen står ved Reperbanen, og er i tillegg brannskadd. (Foto: Bente E. Rolland)
rot 2
Her en samling kontainere og brakker nede i Storskarven som må fjernes omgående. (Foto: Bente E. Rolland)
rot 3
Fra plassen nedenfor Vesterveien og Reperbanen. (Foto: Bente E. Rolland)