Det er folkeaksjon sørpå som vil ha fjernet den tyske ubåten U-864 som ble torpedert 9. februar 1945 og sank på 150 meters dyp med 65 tonn kvikksølv og der hele mannskapet omkom. Til nå er det brukt 70 millioner kroner til utredninger vedrørende heving av vraket eller tidekking med betong. Saken berører i høyeste grad kyst-Norge på sikt.
ubaa 2
U-864 var på vei fra Kiel i til Japan med det siste av tekniske tegninger og kvikksølv bestemt for den japanske krigsindustri. Norges miljøvernforbund mener også at det er  2 tonn uranoksid ombord. NORGES MILJØVERNFORBUND
ubaa 1
ROV løfter på flasker som inneholder kvikksølv. Vel 65 tonn finnes ombord i vraket .(Foto: Kystverket)
ubaa lin

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her