Det er svære mengder stein som er skipet ut  fra steinbruddet ved Hestvikholmene i Kristvika på Averøya. Hittil i år er det eksportert 550 000 tonn stein til fundament og tildekking av gassledningen fra Aukra til England.
foss 2
Det er Gunnar Holdt Kristiansund A/S som tar ut de enorme massene her. Det ligger 330.000 tonn offshorestein her, i tillegg kommer masser som er knust ytterligere.
foss 1
De arkeologiske utgravinger ved Fosssvikgården er ferdig, og hele gården styker med etter hvert i utsprengningene.
foss 3

Fra lastelekteren og steintransportbåndet som ligger i området. Her  "Stornes" som laster ombord masser. TV kanalen Discovery har faktisk vært her og gjort opptak til en serie om helt spesielle skip og deres arbeidsområder.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her