I kjølvannet av saken på brannstasjonen har vi fått flere henvendelser fra informert hold at to brannmenn har satt seg som mål å ikke klippe håret eller foreta barbering inntil varabrannsjef Torbjørn Sagen var fjernet. Noe slikt har vi hørt om tidligere da kong Harald i år 872 inngikk veddemål med Ragnvald Mørejarl om ikke å klippe håret før Norge var samlet til ett rike. Denne lovnaden holdt han, og ble klipt på Bremsnes på en stein i tingsetet der.
ell 3
Etter seieren skulle det kanskje se slik ut nå da ?
ell 2
Eller noe slikt kanskje ?
ell 1
Her er stedet som kong Harald ble klipt på Bremsnes og fikk navnet Hårfagre. Siden det er samarbeid mellom brannvesenet i byen og Averøya, kan sikkert mannskapet på Bruhagen hjelpe til med klippingen denne gangen med stor historisk sus.