Harddisk i PC er på vei ut. Nå kommer såkalte disker uten bevegelige deler som en kjempestor minnepinne. Slike disker kan settes inn i maskinen i stedet for den gamle. Opplev opp til 5 ganger raskere oppstarts- og lastetider, overfør filer på et øyeblikk og få superjevn video- og bilderedigering reklameres det med. Harddisken druknet i 2011, sier Verner Hølleland,country manager for pc-divisjonen hos HP og viste til flomkatastrofen i Thailand, som førte til store leveringsvansker på harddisker de siste par månedene av fjoråret, og videre inn i år. Resultatet har blitt at overgangen til SSD har tvunget seg frem raskere enn man tidligere hadde antatt.

hp bn

HP kommer nå etter hvert med SSD disk som har vesentlig raskere reaksjonstid. Under en test av SSD kontra en vanlig moderne harddisk.

HP

HER LITT OM DET SOM SKJER I MASKINBRANSJEN