I kjølvannet av den kjempekontrakten Aibel har fått med oljenæringen, kreves det avsperring av kaier i forbindelse med regler som kom etter terrorangrepet i 2001 i USA.  Etterhvert ble alle kaier i større havner sperret inne i den vestlige verden; nå kommer turen til kaiene ved Dalasundet som Aibel akter å bruke i prosjektet.
fredo 1
Frei Bygdeservice står for jobben på kaiene på Sterkoder i Melkvikan. Et Molde-firma fikk oppdraget, og har leid inn Freifirmaet.  Arbeidet er godt i gang.  F.v Kurt André Nilssen og Odd Arne Lien. De driver alt fra brøyting, trefelling og masse annet. Er det noe du trenger hjelp til finner du oss HER lovte vi å formidle.