Storsilda, eller norsk vårgytende sild (NVS) er nådd kysten utenfor Kristiansund og Averøya. Mange båter er allerede ute på feltene utafor Grip og vestover. Silda har gått med 3, 5 knop hele døgnet mot gyteplassene utafor Sunnmøre. Det skal være enorme mengder i fart, og det har vært endel kasting etter denne blandt ringnotbåtene.
erik bye dykker
"Erik Bye " har vært på feltet i dag der to båter har fått nota i propellen og hadde behov for dykkere for å skjære løs. Redningsskøyta har hele 3 mannskaper som kan dykke ombord.
nvs
Oversikt over fiskebåter (rød) som opererer utenfor Grip og Averøya søndag kveld.
grv
Blir det dårlig vær, blir det gjerne til at flåten søker havn i Kristiansund. Her et bilde fra sist det var sildefiske.LITT OM SILDEFISKE