Folk fra kommunen hold på å søke etter en mulig vannlekkasje i Hagelinveien i et  h.. regnvær i dag. Sensorer plassert på vannledningsnettet hadde gitt lyd som minnet om lekkasje her.
vasser 1
At vannledningene er tette er god økonomi. Derfor er rørleggerne tidlig ut å lokalisere lekkasjer. Ledningene i gata her er ganske ny fra byggingen av tilførselsveien til tunnelen til Averøya, mens lenger bort i gata fantes nett  som nærmet seg 25 år. Det var en voldsom trafikk med 50 tonns tuinge steintransportere her under tunnelbyggingen, så det kan vel hende at noe er skadet.
vasser 2
Graving ble også påbegynt, men rørleggerne skulle stenge av og sjekke om lyden kom fra vann eller overvannsledninger .