De blir betydelig dårligere utsikt utover havna fra enkelte boliger  på begynnelsen av Nergata på Nordlandet når nyhusene i "fjæra" nå bygges. Endog blir vel all utsikt borte fra noen av husene. Den beste tiden var altså fra 1950 tallet til 2012.
auss 1
Bilde mot Nordlandet og nyhusene i Nergata. (Foto: Jarl A. Røbech)
auss 2
Der røyk utsikten for boligene her. For de som har kjøpt hus i fjæra blir sjøutsikten helt formidabel.