Tre karer på Atlanten videregående skole (AVS) holdt på med å bygge elektrisk drevne modellbåter i tilfluksrommet på skolen i dag. De har teknikk og forskningslære på skolen, og skal førstkommene onsdag til NTNU i Trondheim for å konkurrere med andre elever fra hele landet om hvem som har laget det mest lettframdrevne skipsskroget.
ntnukar
Fra v. Pavlo Palchykov fra Ukraina, Berend De Waal og Henrik Nisja fra AVS ivrig opptatt med modellbygging. Skrogene er laget av en slags isopor, og her er det maling som er blitt foretatt.
ntnukar 2
Det var mange forskjellige båtskrog som var under produksjon. Hvor mange typer som skulle være med til konkurransene på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)  i Trondheim er ukjent.