Idag foregikk det oppmålinger og beregninger ved fotgjengerovergangen ved Wilhelm Dallsvei 50 ved Nettbuss. Et firma var innleid for å beregne tiltak i forbindelse med denne farlige overgangen.
xr stortua
Denne overgangen er et farlig sted som benyttes i stor grad av barn på vei til skolen på Goma. Det kommer ganske omående en midlertidig sikring her får vi vite av de som holdt på. Senere er planen å skille fotgjengere fra trafikken, antageligvis med en passasje under veibanen.
xr stortua 2
Rundt 20.000 kjøretøyer passerer denne lysregulerte overgangen i døgnet her på Wilheilm Dalls vei.