Det skal ha vært glatte veier imorges innover Freiøya, og det fikk enkelte kjøretøyer erfare på morgenkvisten.
glav
Her en bil ved Bunnpris Freitorget på Sylte som ikke er mere kjørbar etter krasj . Det skal ikke ha vært personskader. (Foto: Vegar Dahlen)