Etter at vi la ut bilder om en 20 cm lang glassampull, så har det ikke manglet på innspill. Alt fra tungtvannsprøve fra Rjukan til tysk nervegassbeholder i artillerigranater og mye annet. Nå er saken derimot løst av Minedykkertroppen i Sjøforsvaret.
hjelkrda 2
Fra Minedykkertroppen på Håkonsvern får vi vite at dette er kjente saker fra tyske hornminer, Ampullen var fylt med syre og lå inne i minehornene på slike sjøminer. Når skipsskroget  bøyde hornet sprakk amplullen og syren rente ned på et tørrladet batteri som straks gav strøm til tennmekanismen og minen gikk av. Fra andre hold blir det opplyst at slike tennmekanismer med tørrladete batterier kan være intalte i meget lang tid sålenge sjøvann ikke kommer inn og ødelegger tennmekanismen.
hjelkrda
Eksempler på hornminer fra krigens Kristiansund. Til ventre ilanddrevet hornmine i Dalabukta i 1940. Til høyre norske mannskaper på Hjelkremkaia i 1945 med hornminer. Om de er tyske eller fra alliert produksjon er ukjent, men mest sannsynlig er det alliert miner som i begynnelsen av krigen hadde batterier med oppladet strøm i tennmekanismen.