Brannvesenet har vært i en leilighet i Langveien nede ved Rica i morges ved 08:30 tiden. Det var da fullt av røyk, men ingen var hjemme. Situasjonen skal ha kommet fra det elektriske anlegget i boligen, og dette ble fort funnet og utvilking til brann ble stoppet.. Boligen har koblet brannalarm gjennom trygghetsalarmen direkte til vaktsentralen på brannstasjonen.
nolbn 2
Denne gangen var det røyk som sendte brannvesenet til husene i Langveiens begynnelse.