Det kom mye røyk eller damp ut fra tunnelen til Averøy i ettermiddag. Det var stort sett på Averøysiden det var dårlig sikt, men trafikken gikk som normalt.

ahvtunn

Blågrå røyk her i Øksenvåg-inngangen. Det har hendt at det har blitt midlertidig stopp grunnet sikten.

ahvtunn 2

Svingene sør for Bruhagen er under " oppretting" for tiden.