I dag har representanter fra Riksantikvarens Fartøyvernsavdeling vært på synfaring av "Borgenes" sammen med stiftelsen som har holdt på med å få den gamle tråleren "på rett kjøl" i mange år. Tråleren er velkjent hos Kulturminneavdelingen hos RA, og det skulle være møte om saken i løpet av dagen. Hva som kom ut derfra er ukjent.
svein 1
PÅ Hjelkremkaia der hele båten ble gått gjennom av RA sine folk sammen med den lokale stiftelsen for prosjektet. Nærmest Svein Thorsø som er med i styret sammen med Eyvind Nisja og Guttorm Benjaminsen.
svein 2
Også fartøydeler på land ble inspisert og dokumentert.
svein 3
Seksjonsjef i Fartøyvernsavdelingen hos Riksantikvaren, Alexander Ytteborg sier til BN at prosjektet er velkjent. Rammen RA har på alle norske verneverdige fartøy er på 197 millioner kroner. "Borgenes" er en svær sak, og det holder ikke med 60 millioner til dette prosjektet. Ønsket om å bevare båten er til stede, men bevilgninnger fra sentralt hold gjør dette ikke mulig, sier Ytterhorn til BN. Etter det vi forstår vil stiftelsen "Borgenes" avslutte prosjektet og sende båten fra 1942 til opphoggeri hvis det ikke nå kommer en avklaring. For byen og trålerhistorien er dette et tap etter vår mening. Vi kan skyte inn at Oljefondet tapte 86 milliarder ( 86 tusen millioner kroner) over en periode for kort tid siden. En slik tapssum kunne ha gitt nærmere 1000 oppussede båter med en slik tilstand.
hest bn
Riksantikvaren har budsjettert 80 millioner på "Hestmanden" fra 1911. Den ble kjøpt av en veteranskipsklubb i 1979, men sentrale kulturmyndigheter kom ikke inn i prosjektet før i 1995. "Borgenes" vil kanskje ligge i et slikt prisleie.( Foto: Riksantikvaren)