Etter det vi forstår vil den kjente "gammeldampredderen" Olav T. Engvig i Rissa ta seg av gamle "Borgenes" for å unngå at den havner som spiker. Det var han som sendte tråleren til opphogging før den ble slept til Kristiansund.Svein Thørsø i Stiftelsen Borgenes opplyser dette i dag. Olav T.Engvig har  involvert seg i  mange kjente skip som "Hestmanden", "Hansteen" og "Værdalen". Nå er det inngått avtale med Norsk Metallretur Kristiansund om hugging av "Borgenes", men kanskje det kommer noen og tar den med seg hjem ?

borge

"Borgenes" ble hentet hjem til byen for lang tid siden. KM  i Vågen  har med jevne mellomrom sponset slippsetting.

borge 2

"Borgenes " fra 1942 er oppgitt av stiftelsen og kan bli spiker. Nå har Olaf T. Engvig i Rissa fattet interesse. I bakgrunnen en heldigere båt som gikk av med pensjon i utmerket stand for noem måneder siden, nemlig "Nordstjernen"