I og med at vi har hatt et bilde av en begravelse på Kirkelandet gravsted under krigen, har vi fått greie på hvem denne presten nå var. Det er Ragnar Areklett, sønn av Olav Harald Areklett som var prest her i byen i mange år som har skaffet til veie opplysningene.Det ble til slutt Liv Siri Holst Larsen sine kontakter som kom fram med navn og vita.

 Presten på bildet er identifisert, og han er fra Tyskland, født i 1898, ble prest i 1931, kom til Trondheim i 1932, så til Molde i 1934 som kappelan, så til Kristiansund som sogneprest i 1935 hvor han var under hele krigen og en god tid i etterkrigstiden. Han tilhørte picpusordenen. En from prest som døde på St.Elisabeth hospital i Trondheim i midten av 60-tallet. Hans navn er for øvrig Pater Pataleon Stelzmann.
prest 1
Pater Pataleon Stelzmann hadde ofte med begravelser på Kapellet å gjøre. Her iført begravelsesdrakt under jordfestelsen av en alliert pilot  mellom 1943-1945. Til venstre for pateren er ortskommandant (bykommandant for Wehrmacht)  Edmund Bräuer fra Østerrike. (Foto fra Othmar Bräuer)
prest 2
Det ble ved en rekke anledninger funnet alliert flygere i havområdene og øyene på Nordmøre. Bilder viser en innhenting av en omkommet fra Smøla .Tyske mannskaper løfter kisten ombord i skøyta . (Foto: Ukjent)
prest 3
En begravelse av motstanderen gikk for seg med militær honnør  ute på Kapellet. Her fra en annen slik begravelse . Etter krigen ble de gjenfundne allierte piloter flyttet til æreskirkegården på Stavne i Trondheim, og de tyske falne til Havstein æreskirkegård også i Trondheim.