Sild i hav, i not og på fat har Geir Gjengstø satt som tittel på kåseriet som han holder i festsalen til Odd Fellow  torsdag kveld.

 Møtet indikerer starten på vårsemesteret 2012. Også for inneværende halvår vil Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre ha åpne møter 2. torsdag i måneden.

De av oss som er godt voksne husker tilbake til 1960-årene da ”pæng-lukta” hang over byen et par hektiske vintermåneder. Avisene rapporterte om sildefangstene, ”Veslegut” kjempet om å sikre seg ”sølvsida” for størst fangst gjennom sesongen og ungguttene stjal sild fra snurpere som lå fullastet langs kaiene - sild som igjen ble solgt oppe i byen: ”10 øre silda”.

I kveldens kåseri vil Geir Gjengstø gå litt dypere inn i materien enn det som er nevnt foran. Samtidig som det kommer bilder på storskjerm får vi høre om redskaper og metoder fiskerne benyttet for å sikre seg ”havets sølv”. Men tro og overtro, vær og ulykker og sildas vandring i havet er også en del av temaet. Blir det et godt år eller et dårlig år – eller rett og slett svart hav?

Som vanlig er møtet åpnet for alle og det er fri entre.
vttt

 Den lille ”Viktoria” med en lastekapasitet på 1300 hl storsild tester muligens om her er plass for mer. Full last har den i alle fall her den er på vei inn fra feltet. Under fiske med snurpenot hadde skipet et mannskap på 17-18 mann, mens det var knappe 10 mann om bord når den, gjerne i litt fjernere strøk, var på hvalfangst. ”Viktoria” ble bygget i Sverige i 1930 og innkjøpt til Smøla våren 1938 av Nils, Johannes og Karle Holm. Her hørte skipet hjemme til det ble solgt til Fedje midt på 1970-tallet. (Originalfoto via Kåre Holm)

 


sild
Sild var viktig på kysten på Nordmøre fra gammel tid. I 1972 ble fisket brått forbudt da den holdt på å bli utryddet. Noe av en årsklasse klarte såvidt å gyte, slik at den kunne bygge seg opp igjen.