Et firma fra Estland holder på å sette opp to småboliger ute på Kvernbergmyra ved Pilotveien mellom flyplassen og Dalefeltene.
boligkvern
Etter det vi harfått vite i løpet av dagen skal dette være boliger for vanskeligstilte her i kommunen. Da ble ikke hus plassert i et kryss som i ute i Hagelinrundkjøringa, men langt uti ingenmannsland denne gangen.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her